AkzoNobel Delesto

AkzoNobel Delesto

De warmtekrachtcentrale Delesto voorziet de grootste chemieketen in Noord-Nederland, het Chemie Park Delfzijl, van stoom en elektriciteit.

De onderneming beschikt over moderne aardgasgestookte warmtekrachtcentrales die een totaalvermogen van 500 ton stoom per uur en 530 Megawatt kunnen leveren. De gecombineerde opwekking van stoom en elektriciteit droeg bij aan een flinke aardgasbesparing en reductie van CO2-uitstoot. Daarmee voorzag Delesto niet alleen het Chemie Park Delfzijl van energie, maar ontvingen meer dan een miljoen huishoudens hun elektriciteit van Delesto. Het bedrijf leverde zo een substantiele bijdrage aan een duurzame  elektriciteitsvoorziening in Noord-Nederland.

Met het stopzetten van Delesto 2 heeft de onderneming als gevolg van de ongunstige situatie op de Europese energiemarkt haar gasgestookte productie met meer dan de helft beperkt. De installatie (en daarmee de samenhangende capaciteit) is goed geconserveerd en zou in het geval van verbeterende marktomstandigheden kunnen worden herstart.

Nieuws

Minister Kamp neemt biostoomlevering van Eneco aan AkzoNobel in gebruik
AkzoNobel Delfzijl finalist Northern Enlightenmentz
Met minder méér doen
Schonere stoom van warmtekrachtcentrale AkzoNobel Delesto
AkzoNobel volledig eigenaar van Delesto
Forse investering Delesto in duurzaamheid
Delesto gaat over tot tijdelijke aanpassing van de elektriciteitsproductie
Delesto werkt aan verlaging CO2-uitstoot

Vacatures

Voor openstaande vacatures zie: https://www.akzonobel.com/nl/careers/vacatures/

Contact

Wilt u meer weten over de werkzaamheden van Delesto? Neem contact op:
tel. 0596 64 70 24
email: chemiepark@akzonobel.com