AkzoNobel Membraan-Elektrolysebedrijf

AkzoNobel Membraan-Elektrolysebedrijf

Voor diverse bedrijven op het Chemie Park Delfzijl vormt chloor een belangrijke hulpgrondstof. Het Membraan-Elektrolysebedrijf (MEB) van AkzoNobel levert het. Mondiaal is er geen moderner, duurzamer, veiliger en zuiniger chloorfabriek te vinden. Hier wordt pekel met behulp van stroom gescheiden in chloorgas, waterstofgas en natronloog. De toegepaste elektrolysetechniek behoort tot de energie-efficiëntste ter wereld.

Als het chloorgas vloeibaar is gemaakt, gaat het naar de AkzoNobel Monochloorazijnzuurfabriek (MCA), Teijin Aramid en Lubrizol, die de chloor als hulpgrondstof gebruiken voor hun eindproducten. Het waterstofgas vindt zijn weg naar diverse bedrijven op het Chemie Park, waaronder de energiecentrale Delesto. Er loopt een proefproject om waterstof met behulp van brandstofcellen om te zetten in elektriciteit. Chloor wordt uiteindelijk toegepast in drink- en zwemwater, schoonmaakmiddelen, maar vooral in kunststoffen. Bijvoorbeeld voor DVD’s, iPods en iPads.

Nieuws

Groene waterstof AkzoNobel voor schone bussen
Bevestiging van veiligheidsniveau chloorfabriek AkzoNobel Delfzijl
Tevredenheid over voolopige uitkomst BRZO-inspectie bij chloorfabriek
Gereedschappen krijgen een tweede leven in Afrika
Erkenning chloorbedrijf AkzoNobel Delfzijl als beste leerbedrijf
BRZO-inspectie en Compliance audit bij het MEB
Goede voortgang in proef met systeemtoezicht
Mijlpaal voor brandstofcellen bij chloorfabriek AkzoNobel

Vacatures

Voor openstaande vacatures zie: https://www.akzonobel.com/nl/careers/vacatures/

Contact

Wilt u meer weten over de werkzaamheden van AkzoNobel MEB? Neem contact op:
tel. 0596 64 70 24
email: chemiepark@akzonobel.com