Innovaties

Innovaties

Binnen de chemie vinden continu nieuwe ontwikkelingen plaats. Chemische stoffen worden verbeterd, anders geproduceerd, reststoffen worden hergebruikt, processen worden vergroend. Het zijn allemaal ingrediënten voor vernieuwing, vooruitgang en verandering.

Dat geldt natuurlijk ook voor het Chemie Park. Hieronder een aantal innovatieve projecten op het Chemie Park Delfzijl.

Nieuwe generatie zout
De nieuwste zoutfabriek van AkzoNobel gebruikt een andere technologie, gebaseerd op elektriciteit. Daarmee wordt de energiehuishouding gedifferentieerder en dat biedt een extra vrijheidsgraad als energie-intensief bedrijf.  Tegelijkertijd introduceerde Zout een nieuwe generatie zout met mTA op de markt. Dankzij mTA, een biologisch afbreekbaar antiklontermiddel kunnen chloorklanten tenminste vijf procent besparen op hun elektriciteitsverbruik. Toepassing van mTA door chloorproducenten die membraantechnologie gebruiken is energiezuiniger, veiliger en draagt bij aan een langere levensduur van de membranen.
Dankzij haar afbreekbaarheid is mTA ook met succes geintroduceerd in de markt voor wegenzout

Brandstofcellenproef
Bij de chloorfabriek loopt een proefproject met brandstofcellen. Bij de productie van chloor komt waterstof vrij. Brandstofcellen zetten die waterstof om in elektriciteit en dat kan weer worden gebruikt om chloor te maken. Op die manier zou je de kringloop van de productie van chloor kunnen sluiten. Het is een buitengewoon schone manier van energie produceren. Er wordt elektriciteit en schoon water gemaakt, maar er zijn geen emissies van andere stoffen. Opschaling van deze proef vindt elders plaats, maar de installatie in Delfzijl blijft de proeftuin voor nieuwe generaties brandstofcellen. Doel van de proef was om de betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid van deze brandstofcellen, die hier voor het eerst op semi-industriele schaal werden toegepast, vast te stellen.

Aardgasbuffer
In het licht van (her)gebruik van zoutholtes voor de opslag van hoogwaardige gassen en vloeistoffen is bij Zuidwending (omgeving Veendam) een ondergrondse aardgasbuffer in zoutholtes gerealiseerd. AkzoNobel heeft hier speciale zoutholtes uitgeloogd, zodat Gasunie en Nuon daarin gas kunnen opslaan. Deze aardgasbuffers dienen als reserve wanneer er sprake is van een piekvraag naar aardgas, bijvoorbeeld in de winter. Op deze manier komt niemand zonder verwarming en warm water te zitten. Dit is een voor Nederland uniek project. Meer informatie vindt u op http://www.agbzw.nl.

Daarnaast is een bestaande zoutholte in Heiligerlee in opdracht van de Gasunie door AkzoNobel geschikt gemaakt voor de opslag van stikstof. De stikstof wordt toegevoegd aan aardgas uit het buitenland dat een andere calorische waarde heeft.

Algenproef
Gedurende enkele jaren vond een proef met algen plaats. Naast de gasgestookte warmtekrachtcentrale Delesto (die CO2 uitstoot), bevonden zich twee vijvers waarin algen (= plantjes) werden gekweekt. De door de centrale geproduceerde rookgassen, met daarin CO2, vormde het voedsel voor de algen. Als de algen zich voldoende hadden vermeerderd, werden ze uit het water gehaald, geraffineerd en gedroogd. Doel was om de algen te gebruiken als biobrandstof of als duurzame grondstof voor coatings.  Tijdens de vier jaar durende proef bleek dit (proces)technisch en economisch niet haalbaar.