Omgeving

Omgeving

Het Chemie Park Delfzijl vindt het belangrijk om aan de directe omgeving te laten weten wat er op het Chemie Park gebeurt dat van belang kan zijn voor de mensen en bedrijven die in de buurt wonen. Misschien vraagt u zich af hoe er omgegaan wordt met veiligheid, gevaarlijke stoffen en dergelijke. Wellicht wilt u weten hoe er met het milieu wordt omgesprongen. Of u bent benieuwd naar de verschillende (bouw) activiteiten op het terrein.

Daarom wordt er onder andere elk jaar een omgevingskrant gemaakt, 'Dag Buren' (2016) geheten, die huis aan huis wordt verspreid. In deze krant kunt u lezen wat er in het afgelopen jaar zoal op het Chemie Park Delfzijl gebeurd is.

Voorgaande versies van de omgevingskrant vindt u hier:

Dab Buren 2015
Dag Buren 2014
Dag Buren 2013
Dag Buren 2012
Dag Buren 2011
Dag Buren 2010
Dag Buren 2009
Dag Buren 2008