Onderwijs

Onderwijs

Op het Chemie Park Delfzijl werken veel mensen in een technische of chemische functie. In het licht van een toekomstig tekort aan goed geschoolde mensen zijn bedrijven volop actief op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. Naast deelname aan seminars en aanwezigheid op events en beurzen, nemen de ondernemingen op het Chemie Park, gezamenlijk of alleen, initiatief tot het organiseren van eigen activitieten om leerlingen en studenten duidelijk te maken dat er een prachtige loopbaan mogelijk is in een hoog industriele omgeving die steeds duurzamer wordt.

Voorbeelden van dergelijke activiteiten op gebied van onderwijs en arbeidsmarkt zijn bijvoorbeeld:

- betrokkenheid bij AOT Noord (www.AOTNoord.nl),

- organisatie van de Zout Express (www.zoutkristallen.nl) voor basisscholen

- beroepencarrousel voor een aantal middelbare scholen,

- deelname aan Girl's Day

- betrokkenheid bij de JetNet Wetenschapsquiz (www.jet-net.nl).
   "Hoezo prijzen we chemie en techniek te weinig aan?"

 

De contacten varieren van basisscholen, middelbare scholen tot en met diverse beroeps- en iniversitaire opleidingen. 

Voor de mogelijkheden van een bezoek of excursie kunt u contact opnemen met één van de bedrijven op het Chemie Park.

 Voor wat betreft de AkzoNobel-bedrijven u contact opnemen met: Afdeling Communicatie, mw. Anneke Buter, tel. 0596 647197 of per e-mail: anneke.buter@akzonobel.com.