Engineer Projecten (1 fte)

13 mei 2019 Dutch Glycerin Refinery

Dutch Glycerin Refinery B.V. is gespecialiseerd in de productie van hoogwaardige glycerine. De afdeling Maintenance is onderdeel van de afdeling Operations. De afdeling is verantwoordelijk voor het onderhouden van de procesinstallatie, die 7 x 24 operationeel is. De functie betreft het uitvoeren van technische projecten op het gebied van ontwikkeling, optimalisatie en nieuwbouw. Het betreft een specialistische functie, waarbij ervaringsdeskundigheid bepalend is en waarbij binnen de organisatie vaak niet kan worden teruggevallen op de kennis van anderen. De projecten waar aan leiding wordt gegeven zijn overzichtelijk en hebben een uitvoerend karakter.

De projecten hebben een omvang tot € 2 mio. De Engineer Projecten plant en organiseert het eigen werk, maar in lijn met de afgesproken resultaten. Werkt op basis van (globale) werkwijzen en procedures en concrete opdrachten van de leidinggevende. Van de Engineer Projecten worden initiatieven verwacht voor het doen van voorstellen ter verbetering van werkprocessen en werkwijzen.

Verantwoordelijkheden/ werkzaamheden: 
Realiseren van de toevertrouwde projectportefeuille, zodanig dat de doelstellingen binnen de gestelde randvoorwaarden (projectdefinitie, engineering, budgettering, afstemming met externe partijen en leveranciers, contractmanagement, vergunningaanvragen, planning en technische kwaliteit) optimaal worden behaald en gericht zijn op een duidelijke, adequate en efficiënte aanpak en inrichting van projecten.

Verzorgen van managementinformatie en voeren van adequate projectadministratie, zodanig dat documenten tijdig en volledig zijn gearchiveerd en betrokken tijdig over de juiste informatie kunnen beschikken. Signaleren en analyseren van mogelijke risico’s in of voor het project en zo nodig bijsturen, met als doel het mitigeren van risico’s.

Projectdefinitie
o Opstellen van het functionele projectontwerp (projectspecificaties, engineering, budgettering, inkoop, planning en technische kwaliteit ) en de onderbouwende businesscase (haalbaarheidsstudie), waarbij alternatieven efficiënt zijn afgewogen, en die ter goedkeuring voorleggen aan het management.

Projectrealisatie
o Coördineren en uitvoeren van de projectactiviteiten.
o Bewaken van de afspraken, planning, voortgang, budget, vergunningen en kwaliteit en daarin bijsturen in het geval van afwijkingen.
o Toezien op en bijdragen aan de naleving van de richtlijnen op het gebied van Veiligheid, Kwaliteit, ARBO en Milieu.
o Opleveren van het project en het overdragen van projectresultaten en –kennis aan de betrokkenen.

Managementinformatie
o Zorgdragen voor het verzamelen, analyseren en vastleggen van gegevens en opstellen van voortgangsrapportages.

Rapporteren en signaleren van problemen en risico’s aan het management en daar waar nodig door gerichte rapportages mitigeren van risico’s en faciliteren dat het management tijdig kan bijsturen.

Gewenst opleidingsniveau 

  • HBO werk- en/of denkniveau, bijvoorbeeld HTS elektrotechniek of werktuigbouwkunde.
  • VCA Vol.

Vakkennis 

  • Kennis van en inzicht in financiële, organisatorische en technische aspecten van het werk.
  • Kennis van en ervaring met projectmanagement
  • Kennis van uitvoerings- en veiligheidsvoorschriften.
  • Kennis van relevante regelgeving.
  • Kennis van gerelateerde werkprocessen (procestechnologie, operations en engineering).

Contact
Sollicteren? Dat kan direct via: sollicitatie@dgr-group.eu

Meer weten of nieuwsgierig geworden? Wij geven je graag telefonisch of per WhatsApp meer informatie en willen alle vragen beantwoorden op: +31 6 11 02 27 13

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?