(Senior) Technician E/I

5 maart 2020 Nouryon Delesto

(Senior) Technician met een achtergrond in Elektrotechniek/Instrumentatie/Automatisering (EMRA) zorgt samen met zijn team voor een hoge beschikbaarheid van onze installaties waardoor utilities te allen tijde geleverd worden aan onze klanten op het chemiepark Delfzijl en daarbuiten.

Bij Nouryon te Delfzijl zijn een eigen warmtekrachtcentrale ‘Delesto’ en het ‘Nouryon Utiliteiten Bedrijf’ actief. Samen vormen zij de ‘Energy’ business van Nouryon Delfzijl, vallend onder de nieuw opgezette Business Unit “Energy & New Business” binnen Industrial Chemicals. Energy Delfzijl levert stoom (MD/LD), elektriciteit, (koel)water en perslucht aan diverse bedrijven op het Chemiepark. In een dynamische tijd met grote ontwikkelingen op o.a. het gebied van energievoorziening is de business altijd op zoek naar kansen, mogelijkheden en nieuwe ontwikkelingen. Zo zal eind 2020 Delesto 2, een warmtekrachtcentrale van 350 MW, in bedrijf genomen worden als start-stopinstallatie voor de levering van elektriciteit aan het openbare net op piekmomenten. Daarnaast richt de nieuw gevormde business unit zich op de huidige ontwikkelingen op het gebied van waterstof. Een recent voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een 20MW elektrolyzer voor de productie van waterstof voor klanten op het chemiepark en mogelijk daarbuiten (Djewels). Mede door deze ontwikkelingen is er versterking nodig binnen de afdeling Do-Maintenance en zijn we nu op zoek naar een (Senior) Technician E/I/A (EMRA). 

Je komt terecht in een groot, hecht onderhoudsteam, bestaande uit 3 takken: Wtb, E/I/A en Contractor Supervision. In totaal bestaat deze uitvoerende onderhoudsorganisatie uit 14 FTE waarvan 9 E/I/A technicians. In deze functie zal je hiërarchisch rapporteren aan de Maintenance Supervisor en word je functioneel aangestuurd door de Lead Technician E/I/A.

Als (Senior) Technician E/I/A ben jij primair verantwoordelijk voor het oplossen van storingen in onze installaties op het gebied van E, I en A en heb je dus een grote impact op de beschikbaarheid van onze installaties. Hierin zal je zowel zelfstandig als in teamverband te werk gaan. Naast het verhelpen van verstoringen zal je preventief onderhoud aan onze installatie uitvoeren conform de wekelijks vastgestelde onderhoudsplanning. 
Dagelijks stem je jouw geplande activiteiten en de voortgang van lopende activiteiten af met de Lead Technician E/I/A. Dit stem jij, daar waar van toepassing, vervolgens af met de andere technici, operators en derden. Naast uitvoerende taken in het veld ben je ook verantwoordelijk voor de juiste administratieve afhandeling, zoals verantwoording van uren en materialen, aanvullen van SAP orders met de juiste informatie etc.
Naarmate je meer kennis en ervaring hebt opgedaan in onze installaties kan je doorgroeien in de organisatie en zal je ook kunnen meedraaien in grote turn arounds (HGPI, MO’s, utility stops) en lever je vakinhoudelijke input bij het definiëren van de scope en werkomschrijvingen van projecten. Op deze manier kan je jouw bijdrage leveren aan alle grote ontwikkelingen die op dit moment gaande zijn op het chemiepark Delfzijl en daarbuiten.   

Uitdaging als Technician E/I
De uitdaging binnen deze functie ligt in diverse componenten. Je hebt te maken met installaties die stroom, stoom, koelwater en lucht over de gehele site Delfzijl en daarbuiten distribueren en waarbij onze klanten afhankelijk zijn van onze beschikbaarheid. Snel en adequaat schakelen in het geval van een verstoring en daarbij het leveren van de juiste kwaliteit is daarin key. Hierin zal de installatiekennis die je dient op te doen en het gebied waarover deze zich uitstrekt een uitdaging op zich zijn.
De verwachting is dat in de toekomst een steeds verdere elektrificatie en bijbehorende automatisering van installatiedelen op de site zal plaatsvinden. De ontwikkelingen op het gebied van elektro, instrumentatie en automatisering gaan erg snel, maar zijn cruciaal voor Nouryon om te kunnen blijven concurreren. Daarin speel jij als (Senior) Technician binnen Energy een cruciale rol. Met jouw kennis en achtergrond kun jij een bijdrage leveren door enerzijds je impact op beschikbaarheid van onze installaties, en anderzijds het verder verbeteren en optimaliseren van onze installaties. 

Wat biedt Nouryon jou als Technician E/I/A?

lees hier de hele vacature
Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?