Subnavigatie

Veiligheid

Delamine-Honeywell.jpg

Bij Chemie Park Delfzijl zijn we ons terdege bewust van onze verantwoordelijkheid voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers, contractors en omwonenden.

Daarom richten we ons op het voorkomen van ongevallen en incidenten. We streven ernaar om gezondheids-, veiligheids- en milieu-eisen te handhaven. Om dit te realiseren, hebben we onze productieprocessen zodanig ontworpen dat veiligheidsrisico's tot een absoluut minimum zijn beperkt. 'Je werkt hier veilig of je werkt hier niet' is al jarenlang ons credo, wat benadrukt dat veiligheid onze topprioriteit is.

Algemeen

Vanuit het oogpunt van veiligheid treffen we op grote schaal diverse maatregelen. Voorlichting, werkvergunningen, speciale veiligheidsprogramma's, veiligheidsinstructies en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zijn enkele van de vereisten. In dit kader schakelen we ook gecertificeerde en gespecialiseerde bedrijven in voor het uitvoeren van werkzaamheden die niet door onze eigen medewerkers kunnen worden gedaan.

  • Stopsystemen

    Natuurlijk voldoen ook de productieprocessen, opslag en distributie van producten aan strikte richtlijnen. Daarvoor zijn veiligheidskleppen, automatische stopsystemen, procesmeters, melders en speciale afsluiters geïnstalleerd. Veiligheidsdeskundigen houden toezicht op en begeleiden de naleving van alle maatregelen, en geven adviezen over verdere verbetering van de veiligheid, bijvoorbeeld door middel van audits, inspecties en studies.

  • Onze organisatie

    Tot slot waarborgen een eigen brandweerorganisatie, beveiligingsmedewerkers, een speciale storingsdienst, snuffelpalen, blusmonitoren en een alarmeringssysteem de snelle melding en bestrijding van eventuele calamiteiten, indien nodig in afstemming en samenwerking met overheidsdiensten.

Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?