Subnavigatie

Wat als onze sirene afgaat?

unsplash_JHR4S7fka-0.jpg

Veiligheid is en blijft topprioriteit op het Chemie Park Delfzijl is. Ondanks alle beheersmaatregelen kunnen we incidenten nooit geheel uitsluiten. In geval van een incident worden de mensen op de locatie snel gewaarschuwd. We leggen graag uit hoe onze interne alarmering verloopt.

Een incident en dan…
In geval van een incident in of bij een fabriek wordt Security automatisch of telefonisch (via een apart alarmnummer) gealarmeerd. Security schakelt, na kort overleg met de desbetreffende fabriek, de calamiteitenomroep op de locatie in.

Voor mensen op de locatie
Er is een duidelijk alarm (geluidsignaal) hoorbaar en via de omroepinstallatie wordt de plaats van het incident vermeld en wordt aangegeven wat te doen:

  • ben je in een veilig gebied, dan dien je daar te blijven
  • ben je in het bron- of in een effectgebied, dan vlucht je haaks op de windrichting naar een veilige plek

Het gaat hier om interne alarmeringen, bestemd  voor de mensen op ons terrein. Er is geen sprake van risico voor de omgeving (buiten het terrein).

En omwonenden?
In geval van risico’s voor de omgeving worden burgers door de autoriteiten (gemeente Eemsdelta, Veiligheidsregio Groningen, politie) gewaarschuwd. Dat kan onder andere via de regionale omroep, die dan als rampenzender fungeert, of  via de zogenaamde WAS-palen (deze alarmering hoor je normaliter op de eerste maandag van de maand om 12.00 uur).

Wanneer communiceert het Chemie Park dan wel
Het Chemie Park Delfzijl probeert de omgeving zo goed mogelijk te informeren over hinder of incidenten. Dat doen we via Facebook en naderhand via onze website: Bijzondere Voorvallen.

Ga verder naar: Wat te doen bij een noodgeval?
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?