Nouryon beschikt over vier zoutfabrieken in Delfzijl

Nouryon beschikt over vier zoutfabrieken in Delfzijl

In Delfzijl beschikt Nouryon over vier zoutfabrieken. Hier werken ongeveer negentig mensen aan de verwerking van ca. 2,7 miljoen ton hoogwaardig en zuiver zout uit de Groninger bodem. Verreweg het overgrote deel van het zout wordt gebruikt voor de productie van chloor. Dat blijft niet beperkt tot Delfzijl. Nouryon is namelijk zoutleverancier voor diverse chemieclusters in ons land (Rotterdam) en in België, Duitsland, Scandinavië en de Verenigde Staten. 

Chloor is een essentiële bouwsteen in de chemie en wordt in meer dan zestig procent van de producten in de chemische industrie toegepast, waaronder geneesmiddelen en kunststoffen. Nouryon is chloorleverancier voor een derde van de chemische industrie in Noordwest-Europa.

Het winnen van zout

Het winnen van zout

Nouryon wint sinds het midden van de vorige eeuw steenzout in de omgeving van Winschoten (Heiligerlee) en Veendam. Hier bevindt zich een uitgestrekte en kilometersdikke zoutberg in de ondergrond.

Om het zout te winnen, pompen we water in de ondergrondse zoutformatie. Zo lossen we het zout op, pompen het zoute water (pekel) naar boven en transporteren dit via leidingen naar onze zoutfabrieken in Delfzijl.

Zo ontstaan, op ruim duizend meter diepte, holle ruimtes (cavernes) die met pekel gevuld blijven. De bovenkant van de caverne begint op ongeveer zevenhonderd meter diepte. Boven de zoutholte bevindt zich nog een dak van zout met een dikte van minimaal 200 meter, terwijl er onder een holte nog een zoutlaag van ongeveer een kilomter zit.

We monitoren dit proces en kunnen het boren en uitlogen ‘sturen’ door middel van dieselolie. De olie blijft boven de pekel drijven. Zo voorkomen we dat de aan de bovenkant van de caverne te veel zout wordt opgelost. 
We hebben rond Winschoten twaalf en bij Veendam zestien cavernes (waarvan zeven voor opslag van gas door Gasunie) ontwikkeld. We hebben minder dan vijf procent van de aanwezige hoeveelheid zout gewonnen.

In de zoutfabrieken in Delfzijl maken we uit de pekel zuiver zout (Natriumchloride) dat voornamelijk als grondstof voor de chemische industrie dient (productie van chloor). Een klein deel wordt in de winter gebruikt als wegenzout.

Meer informatie

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven over zoutwinning?