Subnavigatie

AkzoNobel wil waardeketen in Delfzijl ‘futureproof’ maken

26 april 2016 Nouryon MCA Nobian Delesto Nobian MEB Nobian Salt

Door middel van innovatie in processen en duurzaamheid wil AkzoNobel haar waardeketen in Delfzijl ‘futureproof’ oftewel toekomstbestendig maken. Marco Waas, directeur Research, Development, Innovation & Technology van AkzoNobel Industrial Chemicals, wijst daarbij vooral op mogelijkheden in de verbinding tussen agro, chemie en energie. “Delfzijl speelt met haar kapitaal- en energie-intensieve keten hierin een voorbeeldrol. Om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen écht te verminderen, hebben we naast een verregaand hergebruik van alle beschikbare energie, grond- en hulpstoffen, vooral behoefte aan nieuwe technologieën.”   

Grondstof

In dat kader vinden momenteel diverse studies en projecten plaats. Eén studie richt zich op het produceren van gas uit afval, waarbij het gas dient als grondstof voor de productie van methanol. Hierbij zijn diverse partijen betrokken, waaronder AkzoNobel, BioMCN, Groningen Seaports en het Canadese Enerkem. Voor meer informatie: http://www.chemieparkdelfzijl.nl/nl/actueel/1266/veertien-nederlandse-partners-willen-afval-als-duurzame-grondstof-voor-chemie

Vraagstukken

Andere studies onderzoeken de mogelijkheden van torrefactie, het ‘vergassen’ van biomassa tot een alternatieve energiebron, en het winnen van chemische hulpstoffen uit suiker, suikerbieten en/of hout. De productie van groen azijnzuur is in dat opzicht een optie, maar volgens Waas moet het onderzoek nog een aantal technische en economische vraagstukken oplossen. Zie: https://www.akzonobel.com/nl/news_center/news/nieuws_persberichten/2014/akzonobel_en_partners_onderzoeken_productie_van_grondstoffen_uit_suikerbieten.aspx

Dubbel duurzaam

Goed voorbeeld van een concreet project is de samenwerking tussen AkzoNobel en Eneco voor de productie en levering van groene stoom. Daarmee brengt deze centrale straks, bij een gelijkblijvende hoeveelheid biomassa, in de toekomst dubbel zoveel duurzame energie voort en draagt zo wezenlijk bij aan de nationale doelstellingen op dit gebied. Zie ook:http://www.chemieparkdelfzijl.nl/nl/actueel/1280/akzonobel-eneco-en-groningen-seaports-investeren-in-een-toekomstbestendig-chemiecluster

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?