Subnavigatie

Techniek

Djewels infographic.png

Nouryon en Gasunie hebben plannen gemaakt om te komen tot de bouw van een elektrolysefabriek, waarin op industriƫle schaal met behulp van duurzame elektriciteit groene waterstof zal worden geproduceerd. Deze fabriek is een noodzakelijke technologische opschalingsstap en zal in de toekomst leiden tot de bouw van grotere elektrolysefabrieken.

Waterstof: Grijs, blauw en groen
In het algemeen wordt er, afhankelijk van de manier waarop waterstof wordt geproduceerd, onderscheid gemaakt tussen grijze, blauwe of groene waterstof.
Grijze waterstof wordt gemaakt op basis van aardgas. Bij dit proces komt CO2 vrij en dit wordt geëmitteerd. Blauwe waterstof wordt op dezelfde manier geproduceerd, maar in dit proces wordt de CO2 afgevangen en opgeslagen.

Groene waterstof ontstaat bij elektrolyse van water. In dit proces wordt water met behulp van duurzame elektriciteit gesplitst in waterstof en zuurstof. Bij de conversie naar groene waterstof komt geen CO2 vrij en wordt niet langer gebruik gemaakt van fossiele energiebronnen.

Voor de elektrolyse-installatie die in het Djewels-project wordt gerealiseerd, is 20 MW aan elektrisch vermogen nodig. Dit staat gelijk aan het elektriciteitsverbruik van ongeveer 20.000 huishoudens De elektriciteit voor de elektrolyse komt uitsluitend uit hernieuwbare elektriciteit, zoals windenergie. De installatie wordt ontworpen om mee te kunnen bewegen met het aanbod van hernieuwbare elektriciteit: als er meer hernieuwbare elektriciteit beschikbaar is wordt meer waterstof gemaakt, bij een lager aanbod wordt dit verlaagd. Het water dat nodig is in het elektrolyseproces moet zuiver en gedemineraliseerd zijn en is afkomstig van de op de locatie aanwezige warmtekrachtcentrale.

Hart
Het hart van de installatie is de elektrolyse-installatie. Hierin wordt water gesplitst in waterstof en zuurstof. De waterstof wordt gezuiverd en daarna via een distributieleiding naar de klant(en) geleid. Er vindt geen opslag van waterstof plaats. In het elektrolyseproces komt naast waterstof ook zuivere zuurstof vrij die in de toekomst nuttig gebruikt kan worden in industriële processen.

Voor de electrolyse van water naar groene waterstof zijn er verschillende technologieën beschikbaar. In dit project is gekozen voor de alkaline-technologie. Deze technologie lijkt op de elektrolyse die Nouryon momenteel gebruikt in haar bestaande chloorfabrieken, maar de toepassing hiervan voor waterelektrolyse op grote schaal is nieuw.

 

 

 

Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?