Chemie Park Delfzijl Nobian MEB

Nobian MEB

Voor diverse bedrijven op het Chemie Park Delfzijl vormt chloor een belangrijke hulpgrondstof. Het Membraan-Elektrolysebedrijf (MEB) van Nobian levert het.

Mondiaal is er geen moderner, duurzamer, veiliger en zuiniger chloorfabriek te vinden. Hier wordt pekel met behulp van stroom gescheiden in chloorgas, waterstofgas en natronloog. De toegepaste elektrolysetechniek behoort tot de energie-efficiëntste ter wereld.

Als het chloorgas vloeibaar is gemaakt, gaat het naar de Nouryon Monochloorazijnzuurfabriek (MCA), Teijin Aramid en Lubrizol, die de chloor als hulpgrondstof gebruiken voor hun eindproducten. Het waterstofgas vindt zijn weg naar diverse bedrijven op het Chemie Park, waaronder de energiecentrale Delesto. Er loopt een proefproject om waterstof met behulp van brandstofcellen om te zetten in elektriciteit. Chloor wordt uiteindelijk toegepast in drink- en zwemwater, schoonmaakmiddelen, maar vooral in kunststoffen. Bijvoorbeeld voor DVD’s, iPods en iPads.

Contact

Nobian MEB

Informatie aanvragen Bekijk website
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?