Subnavigatie

Innovaties

Binnen de chemie vinden continu nieuwe ontwikkelingen plaats. Chemische stoffen worden verbeterd, anders geproduceerd, reststoffen worden hergebruikt, processen worden vergroend. Het zijn allemaal ingrediënten voor vernieuwing, vooruitgang en verandering.

Dat geldt natuurlijk ook voor het Chemie Park. Hieronder een aantal innovatieve projecten op het Chemie Park Delfzijl.

Asbest vernietigen met zoutzuur

Lubrizol neemt deel aan een pilot om asbest te vernietigen met behulp van zoutzuur. Het levert een forse milieubesparing op, doordat asbest wordt hergebruikt en niet langer wordt gestort. Voor Lubrizol is het grote voordeel dat het hiermee zoutzuur, een reststroom uit het productieproces, nuttig kan inzetten. In de pilot gaan de platen van asbest en kalkcement (het grootste bestanddeel) in een shredder, waarna alle kleine deeltjes in aanraking komen met zoutzuur en afbreken. Wat overblijft zijn volledig asbestvrije stromen die kunnen worden toegepast in cement, gips en isolatiemateriaal. Focus van de pilot ligt voornamelijk op het verkleinen van de platen, het meten van de uitgaande stromen en het veilig verwerken in gesloten systemen, zodat blootstelling naar mens en omgeving worden vermeden.

 

Industry 4.0: nieuwe inzichten door automatische koppeling van data

Als Nouryon kijken wij in het kader van Industry 4.0 naar onze mogelijkheden in de fabrieken. De industrie gaat een nieuwe fase in en dient er nu al over na te denken. Waar staan we over een jaar of tien? Hoe ziet die wereld er uit? Welke mensen heb je nodig? En met welke vaardigheden? Een medewerker zal met andere en nieuwe methodes en technieken gaan werken.
Sturen op basis van data, waarbij fabrieken zelf aangeven wanneer onderhoud nodig is en hoe het zit met beschikbaarheid en productiviteit. Veel data hebben we nu al, maar In de toekomst wordt dit automatisch met elkaar gekoppeld en geanalyseerd om tot nieuwe inzichten te komen.

Gebruik van groene CO2

In het productieproces vervangt BioMCN grijze CO2. Daarvoor in de plaats komt groene CO2, die vrijkomt bij biogasproductie. Door deze tweede generatie groene CO2 in een reactor te injecteren, kan BioMCN een behoorlijke vergroeningsslag maken: een energiereductie met 12 miljoen m3 aardgas en tegelijkertijd 15.000 ton extra bio-methanol.

Waterstof in opmars

De beschikbaarheid van groene waterstof, product van de chloorfabriek van Nouryon, biedt mogelijkheden op gebied van mobiliteit in de vorm van waterstofbussen. De bussen tanken, vanaf december 2017, bij een waterstoftankstation op ons Chemie Park. Opschaling naar twintig waterstofbussen wordt een volgende stap. Daarnaast biedt waterstof nieuwe perspectieven voor toekomstige vergroening van de chemie.

Het Zambezi-proces

Avantium heeft een nieuwe technologie ontwikkeld. Dit zogenoemde Zambezi-proces zet non-food biomassa, zoals houtsnippers, om in zuivere glucose en lignine. De gebruikte biomassa behoort tot de tweede generatie grondstoffen, voorbeelden zijn houtsnippers, pulp en bijproducten uit de landbouw. Het proces is bijzonder geschikt voor het maken van zeer zuivere glucose, die nodig is voor de productie van een breed scala aan duurzame chemicaliën en materialen voor de chemische industrie van de toekomst. Deze glucose is geschikt voor zowel katalytische processen als fermentatieprocessen voor de productie van nieuwe, groeiende generaties duurzame materialen, zoals PLA, PEF, PBAT, PHA. Lignine is een uitstekende grondstof voor hernieuwbare bio-energie toepassingen, het bevat aanzienlijk meer energie dan houtachtige biomassa.

Ontwikkeling van een inspectie-app

Direct een nauwkeurig rapport. Voorzien van foto’s. Meteen in het systeem. A la minute beschikbaar! Het zijn voordelen van de inspectie-app die Stork ontwikkelt in samenwerking met Nouryon. Met behulp van een speciale ATEX-gecertificeerde tablet controleren technici tijdens inspectierondes de installatie-onderdelen. De gegevens zijn direct digitaal beschikbaar voor de klant en Stork.

Brandstofcellenproef

Bij de chloorfabriek van Nouryon loopt een proefproject met brandstofcellen. Bij de productie van chloor komt waterstof vrij. Brandstofcellen zetten die waterstof om in elektriciteit en dat kan weer worden gebruikt om chloor te maken. Op die manier zou je de kringloop van de productie van chloor kunnen sluiten. Het is een buitengewoon schone manier van energie produceren. Er wordt elektriciteit en schoon water gemaakt en er zijn geen emissies van andere stoffen. De installatie in Delfzijl is proeftuin voor nieuwe generaties brandstofcellen. Doel van de proef was om de betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid van deze brandstofcellen, die hier voor het eerst op semi-industriele schaal werden toegepast, vast te stellen.

Praktijkproef met drones

Wat zijn voordelen en beperkingen van technische inspecties met drones? Een praktijkproef bij de zoutfabriek van Nouryon gaf uitsluitsel. De inspectie bleek de moeite waard, vooral voor hoge en/of moeilijk bereikbare objecten. Het is een welkome aanvulling op reguliere inspecties, zodat je de omvang van eventueel vervolgonderzoek kunt beperken.

Aardgasbuffer

Zoutholtes kunnen worden gebruikt voor de opslag van hoogwaardige gassen en vloeistoffen. Zo is bij Zuidwending (omgeving Veendam) een ondergrondse aardgasbuffer gerealiseerd. Nouryon heeft speciaal hiervoor zoutholtes uitgeloogd, zodat Gasunie daarin gas kan opslaan. Deze aardgasbuffers dienen als buffer wanneer er sprake is van een piekvraag naar aardgas, bijvoorbeeld in de winter. Op deze manier komt niemand zonder verwarming en warm water te zitten. Dit is een voor Nederland uniek project. Meer informatie vindt u op www.agbzw.nl.

Daarnaast is een bestaande zoutholte in Heiligerlee in opdracht van de Gasunie door Nouryon geschikt gemaakt voor de opslag van stikstof. De stikstof wordt toegevoegd aan aardgas uit het buitenland dat een andere calorische waarde heeft.

Nieuwe generatie zout

De nieuwste zoutfabriek van Nouryon gebruikt een andere technologie, gebaseerd op elektriciteit. Daarmee wordt de energiehuishouding gedifferentieerder en dat biedt een extra vrijheidsgraad als energie-intensief bedrijf.  Tegelijkertijd introduceerde Zout een nieuwe generatie zout met mTA op de markt. Dankzij mTA, een biologisch afbreekbaar antiklontermiddel, kunnen chloorklanten tenminste vijf procent besparen op hun elektriciteitsverbruik. Toepassing van mTA door chloorproducenten die membraantechnologie gebruiken is energiezuiniger, veiliger en draagt bij aan een langere levensduur van de membranen. Dankzij haar afbreekbaarheid is mTA ook met succes geintroduceerd in de markt voor wegenzout

Algenproef

Gedurende enkele jaren vond een proef met algen plaats. Naast de gasgestookte warmtekrachtcentrale Delesto (die CO2 uitstoot), bevonden zich twee vijvers waarin algen (= plantjes) werden gekweekt. De door de centrale geproduceerde rookgassen, met daarin CO2, vormde het voedsel voor de algen. Als de algen zich voldoende hadden vermeerderd, werden ze uit het water gehaald, geraffineerd en gedroogd. Doel was om de algen te gebruiken als biobrandstof of als duurzame grondstof voor coatings. Tijdens de vier jaar durende proef bleek dit (proces)technisch en economisch niet haalbaar.

Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?