Subnavigatie

Omgevingskrant

Het Chemie Park Delfzijl hecht veel waarde aan het informeren van de directe omgeving over relevante gebeurtenissen op het terrein, die van belang kunnen zijn voor omwonenden en bedrijven in de buurt. U wilt misschien weten hoe we omgaan met veiligheid, gevaarlijke stoffen en dergelijke, hoe we rekening houden met het milieu, of wat er op het gebied van (bouw)activiteiten gebeurt.

Daarom maken we elk jaar onder andere een omgevingskrant genaamd 'Dag Buren', die huis-aan-huis wordt verspreid in de regio. In deze krant leest u wat er het afgelopen jaar op het Chemie Park Delfzijl is gebeurd.

Eerdere edities van de omgevingskrant kunt u hieronder vinden.

Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?