Subnavigatie

Algemeen

JPB-asbestverwijdering.jpg

Vanuit het oogpunt van veiligheid treffen we op grote schaal diverse maatregelen.

Voorlichting, werkvergunningen, speciale veiligheidsprogramma's, veiligheidsinstructies en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zijn enkele van de vereisten. In dit kader schakelen we ook gecertificeerde en gespecialiseerde bedrijven in voor het uitvoeren van werkzaamheden die niet door onze eigen medewerkers kunnen worden gedaan.

Stopsystemen

Natuurlijk voldoen ook de productieprocessen, opslag en vervoer van producten aan strikte richtlijnen. Daarvoor zijn veiligheidskleppen, automatische stopsystemen, procesmeters, melders en speciale afsluiters geplaatst. Veiligheidsdeskundigen houden toezicht op en begeleiden de naleving van alle maatregelen, en geven adviezen over verdere verbetering van de veiligheid, bijvoorbeeld door middel van audits, inspecties en studies.

Onze Organisatie

Tot slot werken een eigen brandweerorganisatie, beveiligingsmedewerkers, de storingsdienst, gassensoren, blussystemen en een alarmeringssysteem aan de snelle melding en bestrijding van eventuele calamiteiten, indien nodig in afstemming en samenwerking met overheidsbrandweer.

Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?