Subnavigatie

Veiligheid

06 - 7 MDE - Delamine 2.jpg

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden is veiligheid, zowel voor Nouryon als Gasunie, een absolute randvoorwaarde. En dat geldt uiteraard ook bij de nieuw te bouwen waterstoffabriek. Op grond van jarenlange ervaring op het gebied van productie, transport en levering van gas en/of chemische stoffen is bekend welke maatregelen noodzakelijk zijn om de veiligheid voor mens, milieu en omgeving te garanderen.

Voorafgaand aan het ontwerp van de nieuwe waterstoffabriek zijn diverse veiligheidsanalyses uitgevoerd. Op basis van de bevindingen zijn risico’s in kaart gebracht en is een ontwerp gemaakt, waarbij de kans op calamiteiten en de eventuele gevolgen ervan tot een minimum worden beperkt.

Het uitgangspunt is dat de nieuwe fabriek niet mag leiden tot een kenbaar verhoogd risico voor de omgeving. De nieuwe activiteit voldoet aan de daarvoor geldende eisen en de bestaande veiligheidscontour blijft ongewijzigd.

In het ontwerp is gekozen voor een compartimentering van de installaties. Alle vijf compartimenten staan in een verstevigd gebouw voor extra veiligheid. Er vindt bij de waterstoffabriek geen opslag plaats van waterstof. De gezuiverde waterstof wordt onder een druk van 30 bar via een waterstofleiding van de site getransporteerd naar de klanten.

 

Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?