Subnavigatie

Veiligheid doen we samen

Naast het Chemie Park Delfzijl zijn er tal van fabrieken, installaties, (water)wegen, leidingen en andere infrastructuur te vinden in het Oosterhorn-gebied. Veiligheid en duurzaamheid zijn daarom cruciale thema's, niet alleen op het Chemie Park, maar in het hele gebied.

Bedrijven, overheden en belangenorganisaties werken samen om aan de geldende wet- en regelgeving te voldoen en, indien mogelijk, verder te gaan. Door krachten te bundelen, wordt de samenwerking op het gebied van veiligheid versterkt, en het veiligheidsniveau in het hele Oosterhorn-gebied verbeterd en gewaarborgd.

Projecten binnen het veiligheidsprogramma:

  1. Opleiden, Trainen en Oefenen
  2. Multidisciplinair Evalueren
  3. Verkenning Veiligheidsservices
  4. Programmacommunicatie
  5. Integrale Brandweerzorg
  6. Incidentcommunicatie

In het veiligheidsprogramma werken we samen om de veiligheid in het Oosterhorn-gebied te verbeteren met de volgende doelen:

  • Het voorkomen, beperken en bestrijden van veiligheidsincidenten
  • Het versterken van de onderlinge samenwerking en verbinding

Dit draagt bij aan een beter vestigingsklimaat in het Oosterhorn-gebied en de Eemsdelta-regio, wat de regionale werkgelegenheid stimuleert.

Klik hier om de website van Externe Veiligheid Oosterhorn te bekijken

Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?