Subnavigatie

Externe Veiligheid Oosterhorn

Naast Chemie Park Delfzijl zijn er meerdere fabrieken, installaties, (water)wegen, leidingen en andere infrastructuur te vinden aan de Oosterhorn. Veiligheid en duurzaamheid zijn daarom niet alleen op het Chemie Park, maar in het hele gebied essentiële thema’s.

Bedrijven, overheden en belangenorganisaties spannen zich gezamenlijk in om aan de bestaande wet- en regelgeving te voldoen. En waar mogelijk zelfs verder te gaan. Door de krachten te bundelen wordt de samenwerking in het gebied inzake veiligheid versterkt en het veiligheidsniveau op de hele Oosterhorn verbeterd en geborgd.

Projecten binnen het veiligheidsprogramma:

  1. Opleiden, Trainen en Oefenen
  2. Multidisciplinair Evalueren
  3. Verkenning Veiligheidsservices
  4. Programmacommunicatie
  5. Integrale Brandweerzorg
  6. Incidentcommunicatie

In het veiligheidsprogramma werken we samen aan het verbeteren van de veiligheid op de Oosterhorn met als doel:

  • Het voorkomen, begrenzen en bestrijden van het aantal veiligheidsincidenten
  • Het versterken van de onderlinge samenwerking en verbinding

Dit draagt bij aan een beter vestigingsklimaat aan de Oosterhorn én de Eemsdelta-regio en stimuleert daarmee de regionale werkgelegenheid.

Website Veiligheid Oosterhorn
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?