Subnavigatie

Planning en uitvoering

MEB 1.jpg

Voor de uitvoering van het project zijn de technische uitwerking, financiƫle haalbaarheid, maatschappelijke en milieutechnische impact, vergunningen en het definitieve investeringsbeslissing voorbereid. Nouryon en Gasunie zijn voornemens om in 2020 een definitief besluit te nemen over de investering.

Daarna wordt alles nog meer in detail uitgewerkt en wordt gestart met de feitelijke bouw van de installatie. Na de bouw wordt de installatie overgedragen aan de operationele organisatie. De waterstoffabriek zal vanaf dat moment volgens de eerder opgestelde uitgangspunten groene waterstof produceren en een bijdrage leveren aan de nieuwe waterstofeconomie.

Uitvoering
Tijdens de bouwfase, die ongeveer 14 maanden zal duren, zijn circa 150 mensen aan het werk. Zij maken de grond bouwrijp, stellen de installaties op, sluiten alles aan, testen en stellen de installatie vervolgens in bedrijf. Al deze werkzaamheden vinden hoofdzakelijk tijdens kantooruren plaats.

Mensen, materieel en middelen komen over de weg naar het Chemie Park Delfzijl. Indien nodig wordt een aparte parkeerplaats voor de projectmensen aangelegd.

Voor de aanvoer van het materiaal is er een aanzienlijk aantal vrachtautobewegingen nodig. Gelet op het reguliere vrachtverkeer van en naar Chemie Park Delfzijl, circa honderd op een dag, verwachten we weinig extra overlast van de verkeersbewegingen.

Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?