Subnavigatie

Medewerkers en onderaannemers

Medewerkers van bedrijven op het Chemie Park Delfzijl en van contractor moeten zich houden aan de zgn. Life Saving Rules.

De Life Saving Rules zijn de belangrijkste veiligheidsregels. Als je je niet aan deze regels houdt heeft dat altijd consequenties. Zie hier de belangrijkste Life Saving Rules.

Site Rules

Alle zaken die met beveiliging, veilig en verantwoord werken op het Chemie Park Delfzijl te maken hebben staan beschreven in het handboek Site Rules. We verwachten dat iedereen die op het Chemie Park werkt of er op bezoek is zich houdt aan deze regels. Bedrijfsspecifieke veiligheidsregels staan beschreven in de verschillende handboeken:
Site Rules Nederlands
Site Rules English
Site Rules Deutsch

Bedrijven die voor Nouryon actief zijn op het Chemie Park Delfzijl dienen goed bekend te zijn met de Life Saving Rules. Dit zijn 9 cruciale veiligheidsregels. Het niet naleven van deze regels leidt altijd tot consequenties.

Contractors die werkzaamheden uitvoeren voor Nouryon op het Chemie Park Delfzijl moeten op de hoogte zijn van de voor hen relevante veiligheidsregels. Deze zijn te vinden in het Nouryon Handboek Arbo Regels voor Contractors.

Ondanks onze zorgvuldige aanpak kunnen incidenten en voorvallen die soms tot schade of letsel leiden helaas niet altijd voorkomen worden. Dergelijke incidenten rapporteren wij als bijzondere voorvallen.

Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?