Subnavigatie

Verbetering bewegwijzering op en rond het Chemie Park Delfzijl

13 mei 2024

Woensdag 15 mei vinden langs de Oosterhorn werkzaamheden plaats in het kader van de bewegwijzering. Mogelijk ontstaat hierdoor enige overlast voor het verkeer.

“Aanleiding voor de werkzaamheden is dat het voor vervoerders, contractors en bezoekers onvoldoende duidelijk is waar de hoofdpoort ‘Main Entrance’ van het Chemie Park zich bevindt. En ook op de site gaan we de bewegwijzering en bebording aanpakken”, aldus business development manager CPD, Hilda Godlieb. Enige tijd geleden hebben studenten van NHL Stenden in Leeuwarden de verkeersveiligheid op en rondom het CPD in kaart gebracht en in een plan weergegeven waar er verbeterpunten zijn. “Dit gaan we nu gefaseerd aanpakken.”

Verwarring
Zo staan er op de Oosterhorn nog verouderde borden. “Later kwamen er borden bij om aan te geven hoe je naar de hoofdpoort moet afslaan. Die hebben echter een andere layout en staan in een aantal gevallen aan de linkerkant van de weg. Dat geeft verwarring voor de chauffeurs, contractors en bezoekers”, geeft Jan Hendrik Kort aan, Support en Site Facilities Coördinator, die het project gaat leiden.

Verbeteren
Een professionele partij, City Outdoor Signs, heeft gekeken hoe dit kan worden verbeterd. Zo wordt op een vijftal plekken langs de Oosterhorn bewegwijzering geplaatst, worden op sommige plekken slagbomen verwijderd en worden alle overbodige borden weggehaald”, aldus Jan Hendrik. Deze verbeteringen vallen onder fase 1 van het project. “In fase 2 gaan we aan de slag met de bewegwijzering en de verkeersborden op het Chemie Park zelf”, vervolgt Hilda Godlieb. “Arcadis is gevraagd het huidige verkeersveiligheidsplan te reviewen. Mede op basis van een brainstormsessie met de bedrijven maken zij een conceptplan, waarna verdere besluitvorming volgt.”  

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?