Subnavigatie

Omwonenden

luchtalarm_was-paal_-_veiligheidsregio_utrecht.png

Veiligheid heeft altijd de hoogste prioriteit op het Chemie Park Delfzijl. Hoewel we er alles aan doen om incidenten te voorkomen, kunnen we ze helaas niet volledig uitsluiten. Bij een incident wordt iedereen op de locatie snel gewaarschuwd. We lichten graag toe hoe onze interne alarmering werkt.

Bij een incident...

Als er een incident plaatsvindt in of bij een fabriek, wordt Security automatisch of telefonisch (via een speciaal alarmnummer) geïnformeerd. Na kort overleg met de betrokken fabriek, schakelt Security de calamiteitenomroep op de locatie in.

Voor mensen op de locatie

Er klinkt een duidelijk alarm (geluidssignaal) en via de omroepinstallatie worden de locatie van het incident en de te nemen acties gecommuniceerd. Dit betreft interne alarmeringen voor mensen op ons terrein.

En omwonenden?

Als er risico's zijn voor de omgeving, worden burgers gewaarschuwd door de autoriteiten (gemeente Eemsdelta, Veiligheidsregio Groningen, politie). Dit kan via NL Alert, de zogenaamde WAS-palen (deze alarmering hoor je normaal gesproken op de eerste maandag van de maand om 12.00 uur) of via de regionale omroep.

Wanneer communiceert het Chemie Park dan wel

Het Chemie Park Delfzijl streeft ernaar om de omgeving zo goed mogelijk te informeren over hinder of incidenten. We doen dit vrijwel direct via Facebook en later via onze website onder Bijzondere Voorvallen.

Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?