Subnavigatie

Nobian bezig met vernieuwing op de arbeidsmarkt

28 mei 2024 Nobian Delesto Nobian MEB Nobian Salt

“Nobian wil een gewilde werkgever in het noorden zijn. We zijn trots op wat we hier doen en we werken daar hard aan.”

Tegelijkertijd is er sprake van krapte op de arbeidsmarkt, vergrijzing en ervaren sommige mensen hoge werkdruk. “Om die reden houden we ons ziekteverzuim actief bij, kijken we naar trends, maken actieplannen en proberen we vernieuwend te zijn.” HR Business Partner Miranda West heeft daartoe enkele nieuwe ijzers in het vuur.  

Kernactiviteiten
Eén daarvan is ‘job carving’. “Kunnen we een functie tot de essentie terugbrengen?”, luidt de vraag van Miranda. “Het is moeilijk om goed opgeleide elektrotechnici binnen te halen. Dat leidt bij de bestaande bemensing tot hogere werkdruk. Er wordt een groter beroep op hen gedaan. Kun je dat tegengaan door bijvoorbeeld de administratieve taken weg te nemen? In samenwerking met het UWV onderzoeken we middels interviews wat de kernactiviteiten van een functie zijn. Overige taken breng je onder in een functie, waarvoor je gemakkelijker nieuwe mensen kunt aantrekken.”  

Kweekvijver
Een tweede innovatie is het ontwikkelen van zogenaamde skills-profielen. “Wij stellen hoge eisen aan onze functies. Beschik je niet over een bepaalde opleiding of diploma, dan hoef je niet te solliciteren. Dan blijven vacatures echter open staan. Met skills-profielen kijken we naar iemands praktische vaardigheden. Wat kunnen mensen, waar zijn ze goed in en kunnen we hen opleiden. Ze hebben niet alle diploma's, maar willen het vak wel heel graag leren. We werven dan op basis van vaardigheden in plaats van een functieprofiel. Zo kunnen we de kweekvijver vergroten.”

Mooie ideeën
Miranda ziet hier kansen om de werkdruk en het verzuim laag te houden. “Onze inzet is om ziekteverzuim en uitval te voorkomen. Dat lijkt vruchten af te werpen, want onze verzuimcijfers liggen ruim onder het landelijk sectorgemiddelde.” Ze wijst nog op een ander belangrijk facet binnen Nobian. “We hebben écht oog voor mens en maatschappij. We zorgen voor onze medewerkers en staan open voor onze omgeving. De samenwerking met het UWV is daarvan een goed voorbeeld. Uit deze gesprekken ontstaan mooie, goede ideeën.”      

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?