Subnavigatie

Stand van zaken zoutwinning Heiligerlee

1 mei 2018 Nobian Salt

Verscherpt toezicht Staatstoezicht op de Mijnen heeft vooral betrekking op de situatie in Overijssel en niet op Heiligerlee of Zuidwending

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft AkzoNobel afgelopen maand laten weten dat het verscherpt toezicht nog van kracht blijft. SodM was van mening dat er nog steeds aandachtspunten waren rond lekkages in transportleidingen, controle van putten en het afsluiten van zoutholtes. Het merendeel van die aandachtspunten heeft betrekking op de situatie in Overijssel en niet op Heiligerlee of Zuidwending.

Stand van zaken rond de zoutwinning van AkzoNobel in Oost-Groningen is als volgt:
- de integriteit van onze transportleidingen is, behoudens een enkel incident (HL-I), op orde;
- wij herkennen de vertraging rond het definitief afsluiten van zoutholtes. In Heiligerlee betreft dit de cavernes E, G en H. Dat duurde lang, omdat AkzoNobel de cavernes conform de regelgeving in een stabiele eindsituatie moet brengen én geruime tijd bezig is geweest met het onderzoeken van mogelijkheden tot hergebruik van deze zoutholtes, bijvoorbeeld voor de opslag van aardolie. Dat laatste leidde niet tot concrete resultaten. Om die reden zijn wij inmiddels begonnen met het opstellen van afsluitplannen. Wij verwachten de eerste van de drie genoemde cavernes in 2019 te kunnen afsluiten.
‚Äč- in november van het afgelopen jaar is een hele lichte trilling waargenomen in de omgeving Heiligerlee. Het KNMI heeft geruime tijd nodig gehad om op basis van beschikbare sensorgegevens een indicatie te geven van de mogelijke positie van de trilling, maar heeft voor deze microtrilling geen duidelijke verklaring. AkzoNobel en het KNMI werken nu samen aan de ontwikkeling van een ondergronds meetnetwerk om in de toekomst een nauwkeuriger beeld te krijgen van oorzaak, kracht en locatie van dergelijke microtrillingen in de bodem op een diepte van zo'n 1500 meter. Microtrillingen zijn dermate zwak dat ze niet kunnen leiden tot schade.

 

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?