Subnavigatie

“Voorlopige uitkomsten bevestigen robuustheid”

19 juni 2018 Nouryon MCA Nobian MEB

“De voorlopige uitkomsten bevestigen onze robuustheid”, zo stelt site director Johan Visser van AkzoNobel. Hij praat over de bestendigheid van bepaalde installaties en gebouwen van AkzoNobel tegen aardbevingen als gevolg van de gaswinning.

“Wij stellen vast dat we goed bestand zijn tegen een aardbeving van 5 op de Schaal van Richter bij Loppersum.” Hij benadrukt dat het voorlopige resultaten zijn. De uitkomsten worden nog voorgelegd aan de Technische Universiteit Delft.

Visser is tevreden met de uitkomsten. “Ook voor de chlooropslagtanks geldt dat ze ‘voldoende veilig’ zijn. Wel bereikte de gehanteerde rekenmethodiek haar grenzen door de complexiteit van de chloortanks, bijvoorbeeld doordat de vaten van deze tanks dubbelwandig zijn uitgevoerd. De uitkomsten worden als ‘valide’ beschouwd. Experts van de TU Delft geven trouwens aan dat er geen alternatieve rekenmethodes voorhanden zijn.”

Spuitbeton
De meetkamer van de chloor- en monochloorazijnzuur(MCA)fabriek voldoet eveneens. Enige kanttekening is het metselwerk dat mogelijk enige versterking behoeft. “De muur valt zeker niet om, maar bij 5 op de Schaal van Richter zouden hierin scheurtjes kunnen ontstaan. Er zijn enkele aanbevelingen gedaan om dit tegen te gaan, bijvoorbeeld door het aanbrengen van een laag spuitbeton of door het aanbrengen van extra steunen.”

Voldoende
“De voorlopige conclusies na de berekeningen voor delen van de leidingbrug geven aan dat de draagkracht ruim voldoende is. De kans op verweking van de ondergrond is verwaarloosbaar”, aldus Visser. In de opslagloods voor zakgoed met droge MCA, wordt geadviseerd om, wanneer de volledige hoogte van de stellingen zou worden benut, deze ofwel te versterken of nieuwe stellingen te plaatsen. “Ook hier is van direct gevaar geen sprake.”   

Achtergrond
LoC-berekening als handvat

De zogenaamde Loss of Containment (LoC)-berekening geeft de industrie praktische handvatten om te kunnen vaststellen of ze voldoende bestand zijn tegen aardbevingen. Uitgangspunt is dat het bestaande veiligheidsniveau niet mag worden aangetast.
De industrie pleitte al langer voor het hanteren van deze toets op Loss of Containment. Eind 2016 ging het kabinet hiermee op advies van de Commissie Helsloot akkoord. Centrale vraag in deze toets is: treedt er een Loss of Containment op bij een aardbeving van 5 op de Schaal van Richter bij Loppersum. Het antwoord is: ja of nee. Als er sprake zou zijn van een LoC, dan wordt berekend welke tijdelijke mitigerende maatregelen nodig zijn en stelt het bedrijf een plan van aanpak op om de knelpunten definitief te verhelpen.

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?