Avantium kondigt opening pilot bioraffinaderij aan

28 juni 2018 Nobian MEB Avantium

Op 13 juli vindt de opening van de pilot bioraffinaderij van Avantium plaats in Delfzijl.

Dat is bijna een jaar nadat Avantium, een wereldleider in 'renewable chemistry', en AkzoNobel Specialty Chemicals bekend maakten dat deze pilot gevestigd zou worden op het Chemie Park Delfzijl. AkzoNobel Specialty Chemicals zorgt voor de levering van chemische hulpstoffen, utilities en voorzieningen, terwijl de Provincie Groningen dit ondersteunt met een subsidie. De proeffabriek is opmaat voor een grootschalige bioraffinagefabriek in Delfzijl die op dit moment verder wordt ontwikkeld.

De bioraffinaderij maakt gebruik van een nieuwe, door Avantium ontwikkelde technologie. Met behulp van dit zogenaamde Zambezi proces wordt non-food, tweede generatie biomassa, op een kosteneffectieve manier omgezet in suikers en lignine. Dit zijn uitstekende grondstoffen voor industriële toepassingen, fermentatieprocessen en duurzame materialen. Naast Avantium en AkzoNobel Specialty Chemicals zijn Staatsbosbeheer, RWE en Chemport Europe hierbij betrokken.
De bioraffinaderij zal vooral reststromen uit Nederlandse bossen gebruiken.

Sinds medio 2017 is, naar aanleiding van het rapport Willems (Chemiecluster Op Stoom), door alle betrokken partijen hard gewerkt aan de toekomst van de chemie. Dit is bijeengebracht in Chemport Europe dat de huidige chemische sector wil verduurzamen. Gedeputeerde Patrick Brouns: "De vestiging van het project van Avantium past naadloos in onze ambitie. Het vormt een belangrijke basis voor het verder vergroenen van diverse productieketens in Delfzijl. Daarbij realiseert het project circa 20 banen voor veelal hoogopgeleide werknemers."

De Provincie Groningen ondersteunde de proeffabriek met een subsidie van €1,8 miljoen uit de Regionale Investeringssteun Groningen (RIG). De RIG2017 maakt deel uit van het programma Groningen@Work 2016-2019 en heeft tot doel om een impuls te geven aan het vestigingsklimaat en werkgelegenheid voor industriële bedrijven in de Eemsdelta en op het Zernike Science Park.

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?