Seismisch netwerk KNMI en AkzoNobel in gebruik

7 september 2018 Nobian Salt

AkzoNobel en het KNMI krijgen dankzij een nieuw ondergronds meetnetwerk in Noord-Groningen een nauwkeuriger beeld van mogelijke trillingen in de omgeving van zoutcavernes.

Deze cavernes bevinden zich in de dikke steenzoutformaties op een diepte van 1.000 tot 1.500 meter in de ondergrond en zijn gemaakt ten behoeve van zoutwinning.

Het KNMI heeft op 19 november 2017 in de omgeving van Winschoten op ongeveer 400 meter diepte vier kleine bevingen gemeten in de krijtkalklaag aan de westflank van de ondergrondse zoutberg. Nadere analyse door het KNMI heeft uitgewezen dat deze meerdere oorzaken kunnen hebben.

“Trillingen in de bodem kunnen door verschillende processen worden veroorzaakt, bijvoorbeeld omdat de steenzoutformatie door geologische processen al miljoenen jaren omhoog wordt geduwd. Tegelijkertijd winnen wij natuurlijk ook zout in de ondergrond en het is daarom belangrijk dat we over voldoende data beschikken om inzicht te krijgen in mogelijke oorzaken en intensiteit van trillingen”, zegt Erik-Jan Westerink, Directeur Mijnbouw van AkzoNobel Specialty Chemicals. “Met dit nieuwe systeem kunnen we veel nauwkeuriger meten wat er gebeurt in de diepe ondergrond en waar precies. Zo komen we ook te weten wat de eventuele relatie met zoutwinning is.”

Dankzij het ondergronds meetnetwerk kunnen AkzoNobel en het KNMI een nauwkeuriger beeld verkrijgen van de geologische bewegingen in het gebied en mogelijke oorzaken hiervan. Door gebruik van meerdere meters op 60 tot 700 meter diepte worden de gemeten data minder verstoord door trillingen aan de oppervlakte, door verkeer en andere activiteiten. Nieuwe geologische inzichten worden ook gedeeld met kennisinstituten zoals TNO en universiteiten.

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?