Eerste gezamenlijke BRZO-inspectie MCA-MEB succesvol

13 september 2018 Nouryon MCA Nobian MEB

“De Inspectie heeft geen overtredingen of grotere verbeterpunten geconstateerd en ze ervoeren de sfeer als positief, constructief en open.”

Hans Bremer, verantwoordelijk voor de chloor- en monochloorazijnzuurfabriek van AkzoNobel in Delfzijl, is blij met de voorlopige terugkoppeling aan het eind van de driedaagse inspectie in het kader van het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO). Voor het eerst werden beide chemiefabrieken van AkzoNobel in Delfzijl samen onder de loep genomen door een team van inspecteurs van de Omgevingsdienst Groningen, het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid, Rijkswaterstaat en de Veiligheidsregio Groningen.

De inspectie-onderwerpen waren 1) de veiligheidsstudies (uitvoering en opvolging van actiepunten), 2) het toezicht op de prestaties, audits en de Directiebeoordeling, 3) de risico’s en maatregelen bij een langdurige stroomuitval en 4) explosieveiligheid (ATEX).

“Onze werkwijze voor het uitvoeren van veiligheidsstudies en de opvolging van de actiepunten werden als positief bestempeld. En in de totstandkoming van de jaarlijkse directiebeoordeling en -evaluatie zag de Inspectie duidelijk dat wij ruim aandacht schenken aan BRZO. Wel zouden we duidelijker kunnen beschrijven welke documenten als input voor bepaalde veiligheidsstudies dienen te worden gebruikt.”

De Inspectie constateerde verder dat beide fabrieken goed zijn voorbereid op het scenario van langdurige stroomuitval. Inzake explosieveiligheid werden enkele kleinere verbeterpunten genoemd. Tijdens de rondgang werd langere tijd stilgestaan bij de werkzaamheden aan de chlooropslag. Hans Bremer: “Men was positief over de grondige aanpak van de staalconstructie, maar er waren enkele opmerkingen over de  beoordeling en voortgang van de reparaties aan de betonconstructie. Hoewel het niet als urgent is beoordeeld, nemen wij dit meteen mee in de lopende werkzaamheden en ronden dit voor het einde van het jaar af. Al met al een prima voorlopig resultaat, waarop wij trots mogen zijn.”

De formele rapportage wordt over enkele maanden verwacht.

 

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?