Subnavigatie

Kordaat optreden Nobian bij lekkage pekelleiding

29 maart 2022 Nobian Salt

Vrijdagmiddag 25 maart is nabij Nieuwolda een kleine lekkage ontdekt in één van de twee pekelleidingen van Nobian. Het transport van pekel door deze leiding werd direct stilgelegd.

De verantwoordelijke autoriteiten, waaronder Staatstoezicht op de Mijnen en het Waterschap Hunze & Aa’s zijn meteen op de hoogte gebracht. Verder is er contact met de gemeente Oldambt en de direct omwonenden.

Na het vaststellen van de exacte locatie van de lekkage werden meteen graafwerkzaamheden gestart om de leiding bloot te leggen. Er is inmiddels een drainagesysteem in werking om eventueel aanwezig pekelwater op te vangen en op passende wijze af te voeren en te laten verwerken.
De verdere afhandeling gebeurt onder leiding van een hiervoor benoemde projectleider. Een multidisciplinair team heeft een plan van aanpak in voorbereiding.
Het is nog niet duidelijk waardoor de lekkage is veroorzaakt.

Gelet op de zeer beperkte omvang van de lekkage waren eerder geen afwijkingen in de procesdata te zien. Tijdens de laatste bemonstering, halverwege maart, werden geen verhoogde zoutgehaltes in het oppervlaktewater gemeten.

Nobian beschikt in de regio over ongeveer zeventig kilometer aan leidingwerk. Het grootste deel betreft de grote transportleidingen voor pekel van Heiligerlee en Zuidwending naar Delfzijl. Al het horizontale leidingwerk, digitaal in kaart gebracht en met GPS exact traceerbaar, wordt regelmatig op bijna honderd verschillende plekken bemonsterd. Hierbij worden watermonsters uit het naastgelegen oppervlaktewater genomen en geanalyseerd op een verhoogd zoutgehalte.
In februari 2017 was voor het laatst sprake van een kleine lekkage aan een pekeltransportleiding.

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?