Subnavigatie

Veiligheid garanderen bij windturbines op de zeedijk

21 april 2022

De veiligheid moet gegarandeerd blijven! Dat is de mening van de gezamenlijke (productie)bedrijven op Chemie Park Delfzijl met betrekking tot de plannen voor de plaatsing van enkele grote windturbines op de zeedijk (langs de Dijkweg), direct naast de site.

“Ons voornaamste bezwaar betreft de geringe afstand tot bestaande chemische installaties en opslagtanks. Daarmee neemt het risico van een incident toe en is ons inziens de veiligheid in het geding. In de argumentatie voor plaatsing van de turbines wordt wel gerept van natuur, leefbaarheid, welzijn en landschap, maar mist het veiligheidsaspect. Voor ons is dat eerste prioriteit”, aldus plaatsvervangend site director Robert Jan Poppen over het voornemen van het Waterschap Hunze & Aa’s en energiebedrijf RWE.

Hij benadrukt dat het Chemie Park Delfzijl niet tegen windturbines is, maar dat, naast veiligheid, de nieuwe turbines een belemmering kunnen zijn voor de toekomstige ontwikkeling en vergroening van de site. “Geluid speelt daarbij ook een rol. De turbines kunnen invloed hebben op de geluidsruimte en daarmee op de groei van de site en kunnen overlast veroorzaken voor medewerkers in nabij gelegen gebouwen. De huidige regelgeving is onvoldoende duidelijk.”

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?