Subnavigatie

Informatieavond over waterstoffabriek H2eron

20 september 2022 HyCC

HyCC organiseert op 12 oktober een informatieavond voor omwonenden en belangstellenden over de geplande waterstoffabriek H2eron op het Chemie Park Delfzijl.

H2eron zal straks groene waterstof maken uit duurzame stroom en water. De fabriek heeft een gepland vermogen van 40 megawatt en zal de waterstof leveren aan SkyNRG, die daarmee duurzame vliegtuigbrandstoffen kan maken. 
Het project was voorheen bekend onder de naam “Djewels 2” en gaat nu verder als H2eron.

Doel is om in 2024 te beginnen met de bouw van de fabriek, zodat in 2025 de eerste waterstof kan worden geleverd. De vergunningen voor het project liggen naar verwachting in oktober voor ter inzage bij de Provincie, zodat u kunt reageren op de aanvraag.

 

Bijeenkomst
Om u te informeren over de stand van zaken van het project organiseert HyCC daarnaast een informatiebijeenkomst. U bent van harte uitgenodigd om deze bij te wonen:

Woensdag 12 oktober 2022
19.30 - 21.00 uur
De Boegschroef, Handelskade West 12, Delfzijl

HyCC start de bijeenkomst met een korte uitleg over het project. Daarna worden achtereenvolgens de thema’s milieu, geluid en veiligheid besproken. Tot slot informeren wij hoe mensen kunnen reageren op de terinzagelegging van de vergunningen. Er is gedurende de hele bijeenkomst gelegenheid tot het stellen van vragen.

 

HyCC (The Hydrogen Chemistry Company) is een Nederlands bedrijf dat zich inzet voor de verduurzaming van de industrie door de levering van groene waterstof. Met waterstof kunnen veel industrieën worden verduurzaamd, waaronder de luchtvaart.
www.hycc.com | contact@hycc.com

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?