Subnavigatie

Wij werken dagelijks aan een veilige chemie

27 juni 2024

RTL Nieuws onderzocht een mogelijk verband tussen zorgkosten in veertien gebieden met industrie, waaronder Chemie Park Delfzijl, en zorgen bij inwoners over mogelijke effecten van industriƫle activiteiten in hun directe omgeving.

Er wordt gepleit naar meer en uitvoeriger onderzoek naar gezondheidseffecten van activiteiten van zware industrie op omwonenden. Er zijn geen onderzoeken die een oorzakelijk verband hebben aangetoond.

Als site nemen we onze verantwoordelijkheid voor veilige en gezonde werk- en leefomstandigheden voor medewerkers en omwonenden uiterst serieus. Wij zijn elke dag bezig met het voorkomen van ongevallen en incidenten, handhaven gezondheids-, veiligheids- en milieu-eisen en hebben onze productieprocessen zodanig ontworpen, dat (veiligheids)risico's tot een absoluut minimum zijn beperkt. Veiligheid is onze topprioriteit. 'Je werkt hier veilig of je werkt hier niet' is al jarenlang ons credo.

We zijn open en transparant in onze communicatie naar medewerkers, overheden en omwonenden. In het programma Externe Veiligheid Oosterhorn werken we met publieke en private partijen samen aan het thema veiligheid, op bovenwettelijk niveau.

In een door ons uitgevoerd onderzoek naar de omgevings- en veiligheidsbeleving van omwonenden, eind 2022, gaf het overgrote deel van de respondenten aan tevreden te zijn over hun leefomgeving en zich hier gezond en veilig te voelen.

Iedereen wil een gezonde en veilige werk- en leefomgeving. We zijn daar als bedrijven dagelijks mee bezig en werken continu aan verbetering. Nader onderzoek zullen wij van harte ondersteunen en zien wij met vertrouwen tegemoet.


Voor een uitgebreide uiteenzetting over onze veiligheidsmaatregelen, zie: Chemie Park Delfzijl

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?