Subnavigatie

Algehele stroomuitval Chemie Park Delfzijl

26 november 2021

Donderdagmorgen 25 november om 09.14 uur werd het Chemie Park Delfzijl getroffen door een plotselinge en volledige stroomuitval.

Als gevolg hiervan schakelden alle fabrieken zichzelf automatisch in de veilige stand.
De opgeroepen Officier van Dienst van de Veiligheidsregio Groningen schaalde uit voorzorg op naar GRIP 1 (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure; niveau 1: bestrijding aan de bron).
Dit was voornamelijk bedoeld om de inzet van hulpverleningsdiensten te organiseren en om meer zicht en duidelijkheid te krijgen op de situatie met betrekking tot de stroomuitval, het wegvallen van communicatiekanalen en het terugschakelen van allerlei productieprocessen.
Op de site was geen sprake van een onveilige situatie.

Om 09.25 volgde intern alarm (effecten blijven beperkt tot het gebied van de fabriek) bij Teijin Aramid. Productie blokte de toevoer en zette een blusmonitor in. De bedrijfsbrandweer zette nog een waterstraal bij en voerde metingen uit. Hierbij werd niets gemeten.
In verband met de onduidelijke situatie als gevolg van de stroomuitval en de heersende windrichting werd de Dijkweg uit voorzorg afgezet.

Gelet op de verwachte duur van de stroomuitval mocht niet-essentieel personeel vanaf 11.00 uur de site verlaten om naar huis te gaan.  

Om 13.45 uur werd einde alarm gegeven.

Aan de hand van een draaiboek werd daarna geprobeerd om stap voor stap de voorzieningen voor elektriciteit, industriewater, perslucht en stoom weer op te starten. In de loop van de avond konden de eerste productieprocessen worden hervat.  

Het incident is gemeld bij Bevoegd Gezag.

Naar de oorzaak van de stroomuitval wordt onderzoek gedaan.

Het incident zal op een later moment nog uitgebreid en multidisciplinair worden geëvalueerd met alle betrokken partijen. Doel hiervan is om te leren van dit incident en om de inzet en ervaringen met elkaar te delen. Na afloop heerste grote tevredenheid over de prima samenwerking tussen partijen.

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?