Subnavigatie

Mogelijke overlast door ‘schoonblazen’ nieuwe stoomleiding (05/09)

23 augustus 2016

In het kader van het project Bio Gruine Daamp, de levering van groene stoom van Eneco aan AkzoNobel, wordt gedurende een aantal dagen in de komende weken de nieuwe stoomleiding ‘schoongeblazen’. Hierdoor kan overlast van geluid en stoomwolken plaatsvinden.

De eerste keer is op woensdag 24 augustus. Op 5, 9 en 12 september vindt dit nogmaals plaats.

AkzoNobel tracht eventuele overlast tot een minimum te beperken.

In het kader van dit project gaat AkzoNobel met ingang van december 2016 groen geproduceerde stoom afnemen van Eneco. Daartoe investeert AkzoNobel in voorzieningen op Chemie Park en aan de continuïteit in de stoomvoorziening.

Naast een verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen levert het gebruik van groen geproduceerde stoom een CO2- besparing op van meer dan 100.000 ton per jaar. Dat komt overeen met de uitstoot van ongeveer 12.500 huishoudens of met één miljard autokilometers.

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?