Subnavigatie

Lekkage pekelleiding AkzoNobel Zout (03/08)

3 augustus 2016

Woensdag 3 augustus werd rond 12.00 uur een pekellekkage ontdekt in de pekelleiding van AkzoNobel Zout tussen boring Heiligerlee I en het pompgebouw te Westerlee. De lekkage bevond zich in het akkerland bij Winschoten.

Inmiddels is de boring afgesloten, zodat er geen lekkage meer kan optreden. Er wordt gewerkt aan herstel van de leiding. De grond wordt bemonsterd om ernst en omvang van de pekellekkage vast te stellen. Aan de hand daarvan wordt bepaald of sanering van de bodem noodzakelijk is. 

Staatstoezicht op de Mijnen en de Omgevingsdienst Groningen zijn op de hoogte gebracht. Omwonenden zijn eveneens geïnformeerd.

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?