Subnavigatie

Dijkweg enkele dagen afgesloten in verband met werkzaamheden (15/09)

15 september 2016

In het kader van het project Bio Gruine Daamp, de levering van groene stoom van Eneco aan AkzoNobel, wordt de nieuwe 2,5 kilometer lange stoomleiding schoongeblazen. Dat gebeurt op maandag 19, dinsdag 20, woensdag 21 en mogelijk op donderdag 22 september. 

Bij deze werkzaamheden wordt de leiding onder druk en temperatuur gebracht, waardoor overlast in de vorm van geluid, stoom en heet water kunnen ontstaan. Aangezien de stoomleiding in de directe nabijheid van de Dijkweg (het fietspad) ligt, wordt deze gedurende deze dagen uit voorzorg afgesloten.

Aan de kant van de Zeesluizen wordt het toegangshek bij het Chemie Park tijdelijk afgesloten. Aan de andere kant zullen projectmedewerkers de fietsers en wandelaars attenderen op de situatie en hen tegenhouden.

De Dijkweg is op genoemde dagen plaats afgesloten tussen 07.00 – 18.00 uur.

In het kader van het project Bio Gruine Daamp gaat AkzoNobel met ingang van december 2016 groen geproduceerde stoom afnemen van Eneco. Daartoe investeert AkzoNobel in voorzieningen op Chemie Park en de continuïteit in de stoomvoorziening.

Naast een verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen levert het gebruik van groen geproduceerde stoom een CO2- besparing op van meer dan 100.000 ton per jaar. Dat komt overeen met de uitstoot van ongeveer 12.500 huishoudens of met één miljard autokilometers.

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?