Subnavigatie

Middelalarm Lubrizol

14 februari 2020

Donderdagmiddag 13 februari om 16.49 uur werd klein alarm (effecten van een incident blijven binnen de hekken van het Chemie Park) gegeven bij Lubrizol. Om 16.56 uur werd uit voorzorg opgeschaald naar middelalarm, omdat er sprake zou kunnen zijn van merkbare effecten buiten de hekken van de locatie.

Er was sprake van een lekkage aan één van de reactoren, waarbij een mengsel van water, zoutzuur, chloor en CVPC vrijkwam.
Productie had de veiligheidssystemen ingeschakeld en de bedrijfsbrandweer zette blusmonitoren in om de damp te neutraliseren. Er was assistentie van de overheidsbrandweer. De politie zette uit voorzorg de Oosterhorn en de Dijkweg (fietspad) af.
Bij metingen werden buiten het gebouw van Lubrizol lage concentraties chloor gemeten. Buiten de locatie werd geen chloor gemeten.
Om 19.08 uur werd einde alarm gegeven.

Het incident is gemeld bij Bevoegd Gezag.
De oorzaak van de lekkage wordt onderzocht.

Lubrizol maakt gechloreerd PVC (CPVC) door middel van een reactie tussen chloor en PVC-poeder. CPVC wordt onder andere gebruikt als grondstof in leidingen die bestand moeten zijn tegen hoge druk, chemicaliën en hoge temperaturen. 

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?