Subnavigatie

Klein alarm Teijin Aramid

13 januari 2021

Woensdagmorgen 13 januari werd om 07.55 uur klein alarm (effecten blijven beperkt tot het terrein van het Chemie Park) gegeven bij Teijin Aramid.

Een kleine hoeveelheid vrijgekomen aniline werd opgevangen in het daarvoor bestemde chemisch riool en dit heeft geleid tot lokale stankoverlast. Uit voorzorg werd daarom klein alarm gegeven. Door operators is de lekkage onmiddellijk ingeblokt.  Er hebben zich geen persoonlijke ongevallen voorgedaan
Nadat metingen hadden aangetoond dat er geen meetbare concentraties waren, werd om 08.46 uur einde alarm gegeven.

Het incident is gemeld bij Bevoegd Gezag.

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?