Subnavigatie

Lekkage pekelleiding Nobian

25 maart 2022

Vrijdag 25 maart is een kleine lekkage ontdekt in de pekelleiding van Nobian nabij Nieuwolda. Het transport van pekel door de leiding is stilgelegd en er zijn graafwerkzaamheden gestart om de exacte plek van de lekkage vast te stellen.

De lekkage werd gemeld door omwonenden. De omvang is beperkt en werd niet vastgesteld tijdens de reguliere bemonstering. Nobian neemt regelmatig watermonsters van het oppervlaktewater en analyseert dit op een verhoogd zoutgehalte.

In februari 2017 was voor het laatst sprake van een kleine lekkage aan de pekelleiding

Staatstoezicht op de Mijnen en Waterschap Hunze & Aa’s zijn op de hoogte gebracht.

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?