Subnavigatie

Graafwerkzaamheden hoek Vennendijk / N991

11 juli 2022

Eerder dit jaar had Nobian te maken met een kleine, inmiddels herstelde lekkage aan een pekeltransportleiding bij Nieuwolda. Dit incident was voor ons aanleiding om de transportleiding op bepaalde plekken uit voorzorg extra te controleren.  

Eén van die locaties ligt bij de Heemkesbrug (hoek Vennendijk / N991). Tijdens de inspectie trof de aannemer asbestcement verdacht materiaal in de grond aan. Er zijn monsters genomen die nu worden geanalyseerd. In afwachting van de uitslag hebben we de werkplek afgezet.

Aangezien er geen direct risico voor de omgeving is, kunnen we de inspectie en de graafwerkzaamheden onder ‘asbestcondities’ voortzetten. Daartoe zijn diverse voorzorgsmaatregelen getroffen, zoals het dragen van speciale beschermende kleding, het werken in gescheiden zones en het apart afvoeren en opslaan van grond en puin.

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?