Subnavigatie

Nobian werkt aan leiding bij pekelbassin Delfzijl

11 juli 2023

Recent heeft Nobian een kleine lekkage vastgesteld aan één van de pekeltransportleidingen dicht bij het pekelbassin in Delfzijl. De locatie bevindt zich langs de N362.
De leiding is direct buiten werking gesteld en zal worden opgegraven en gerepareerd. 

Nobian is uit voorzorg onlangs gestart met een analyse van het leidingnetwerk en onderzoekt de lekkage. Indien nodig worden gepaste maatregelen genomen. 

De verantwoordelijke autoriteiten, waaronder Omgevingsdienst Groningen en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zijn op de hoogte gebracht.

Nobian beschikt in de regio over tientallen kilometers aan leidingwerk. Het grootste deel betreft transportleidingen voor pekel van Heiligerlee en Zuidwending naar Delfzijl. Al het horizontale leidingwerk, digitaal in kaart gebracht en met GPS exact traceerbaar, wordt regelmatig op bijna honderd verschillende plekken bemonsterd. Hierbij worden watermonsters uit het naastgelegen oppervlaktewater genomen en geanalyseerd op een verhoogd zoutgehalte. Resultaten worden gedeeld en besproken met SodM

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?