Subnavigatie

J. Wildeman Storage & Logistics vestigt zich op Chemie Park Delfzijl

16 februari 2016 J. Wildeman Storage & Logistics

Er wordt hard gewerkt aan een nieuw bedrijf op het Chemie Park Delfzijl: J. Wildeman Storage & Logistics. Op de plek waar de afvalplaat stond heeft Jos Wildeman, voormalig directeur van JPB, grote plannen voor het realiseren van een eigen bedrijf in opslag van ongevaarlijke en gevaarlijke goederen en de logistieke afhandeling ervan. “Het is een versterkende schakel in de bedrijfsvoering van de gevestigde bedrijven op het Chemie Park”, zegt hij.

Op de funderingen van de afvalplaat wordt het bovengrondse deel veranderd tot een loods die geschikt is voor opslag van goederen. Eerst voor ongevaarlijke goederen, later ook voor gevaarlijke goederen. Daar zijn diverse veiligheidsstudies voor gedaan. Uniek voor deze regio is dat de loods ook vorstvrij wordt, zodat opgeslagen goederen geen schade kunnen ondervinden van te lage temperaturen.

Minder risico’s

Er wordt nu veel buiten het Chemie Park opgeslagen, dat kost veel tijd voor het brengen en halen van de goederen en met opslagmogelijkheid op het Chemie Park zijn er veel minder vervoersbewegingen buiten het Chemie Park met gevaarlijke stoffen. Op het Chemie Park zijn de voordelen van beveiliging op het terrein en brandweer heel dichtbij. Dit alles geeft aanzienlijk minder risico’s dan het opslaan buiten het Chemie Park. J. Wildeman Storage & Logistics wil de logistieke activiteiten van de bedrijven op het Chemie Park overnemen en de bedrijven op het CPD ontzorgen, als specialist in de branche.

BRZO

Deze nieuwe participant op het Chemie Park zal BRZO-plichtig worden. De opslag van ongevaarlijke stoffen zal eerst gereed zijn en na het aanleggen van een blusinstallatie kan aan het eind van het jaar de opslag van gevaarlijke goederen starten.

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?