Subnavigatie

Tevredenheid over voorlopige uitkomst BRZO Inspectie bij chloorfabriek AkzoNobel Delfzijl

27 mei 2016 Nouryon MCA

Clustermanager Hans Bremer van de chloorfabriek van AkzoNobel Delfzijl is tevreden over de voorlopige uitkomsten van de laatste tweedaagse BRZO Inspectie. “De uitkomst laat zien dat ons algemene werk- en veiligheidsniveau in de chloorfabriek in orde is. We hebben de bevindingen uit de vorige inspectie ongedaan gemaakt en pakken de huidige verbeterpunten op. De nu geconstateerde tekortkoming maken we zo spoedig mogelijk ongedaan.”

Verbeterpunten betreffen een duidelijk beleid voor flenskappen, eenduidigheid in de kleuren van leidingen, volledigheid van tekeningen en de kwaliteit van risicobeoordelingen. “De tekortkoming behelst de aanwezigheid van enkele oude stickers op leidingen, de afstand tussen de stickers en de richting van sommige pijlen”, verduidelijkt Bremer. Hij meldt dat er nog discussie is over het gebruik van zogenaamde gidswoorden (hoge temperatuur, lage druk) bij een Voorstel Tot Wijziging. “De inspecteurs waren van mening dat we geen aantoonbaar gebruik hebben gemaakt van gidswoorden. Mogelijk wordt dit nog als eis gesteld.”  

Het Inspectieteam, bestaande uit vertegenwoordigers van de Omgevingsdienst Groningen, I-SZW, Rijkswaterstaat en de Veiligheidsregio, keek o.a. naar de uitvoering van de vereisten door diverse rechtspersonen binnen de inrichting, een visuele inspectie van het chloorbleekloog- en waterstofsysteem en risicobeoordelingen bij grensoverschrijdende werkzaamheden.
Het definitieve Inspectierapport verschijnt rond de zomer.

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?