Subnavigatie

“Met minder méér doen”

16 juni 2016 Nobian Delesto

De nieuwe verbinding tussen AkzoNobel Delesto en Eneco is aangelegd en ondertussen wordt op het Chemie Park al druk gewerkt aan de aanleg van andere voorzieningen, zoals een installatie voor een stabiele stoomsituatie, aansluitingen naar de warmtekrachtcentrale Delesto en een nieuwe weg. “Onze deadlines zijn duidelijk: 1 september willen we ‘mechanical complete’ zijn en vanaf 1 december willen we stoom intrekken”, legt projectleider Gerard van der Putte van AkzoNobel uit. 

Eén miljard
Delesto gaat in Delfzijl vanaf december groen geproduceerde stoom afnemen van Eneco. Daartoe wordt de biomassa-centrale Bio Golden Raand (BGR) omgebouwd om ook stoom te produceren. Voor AkzoNobel levert het gebruik van deze duurzame stoom, naast een verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, een CO2- besparing op van meer dan 100.000 ton per jaar. Dat komt overeen met de uitstoot van ongeveer 12.500 huishoudens of met één miljard autokilometers.

Afspraak biedt continuïteit
In het kader van de gemaakte afspraken neemt AkzoNobel voor een periode van twaalf jaar de groene stoom af, investeert in de noodzakelijke voorzieningen op Chemie Park Delfzijl en biedt op deze wijze continuïteit in de stoomvoorziening. “Competitieve, duurzame stoom betekent een versterking van de toekomstbestendigheid van de energie-intensieve chemie”, aldus Knut Schwalenberg van AkzoNobel Industrial Chemicals. “Die reductie van onze CO2 footprint is speerpunt in onze duurzaamheidsstrategie Planet Possible, namelijk met minder, méér doen.”

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?