Subnavigatie

Lubrizol intensiveert samenwerking in Europa

8 november 2016 Lubrizol

“Van elkaar leren en continue verbeteren” Lubrizol Europa heeft zich tot doel gesteld de veiligheidsresultaten van alle plants te verbeteren. Het bedrijf wil dit bereiken door onderling van elkaar te leren op het gebied van veiligheid en het delen van ‘best practices’. Het is de bedoeling dat de plants die op onderdelen goed scoren, de andere plants helpen die op dezelfde onderdelen zwakker scoren. Het resultaat van deze aanpak is dat steeds meer plants nauwer zijn gaan samenwerken. “We kunnen van elkaar leren en willen continue verbeteren zodat onze veiligheidsprestaties ook blijven verbeteren”, verduidelijkt manufacturing manager Boelo Raske.

Een goed voorbeeld hiervan is het werkvergunningsysteem dat in Delfzijl gebruikt wordt en ook een aantal bijbehorende systemen als Lock-out /Tag-out zijn gedeeld met de vestiging in Oevel, België. In Oevel hebben ze enkele incidenten en bijna raaks gehad die voor een groot deel te maken hadden met het verlenen van werkvergunningen. Op basis van de goede resultaten in Delfzijl is er destijds een project gestart waarbij de Lubrizol-veiligheidskundige van Delfzijl samen met een team in Oevel een programma heeft opgezet om daar een verbeterslag te maken. Raske: “In Oevel hebben ze veel van ons geleerd op het gebied van veiligheid. Het werkvergunningssysteem hier op het Chemie Park is heel goed en daar kunnen andere plants vaak verbeterpunten uit halen. Andere ogen zien andere dingen.”

Leren
Er zijn telkens 2 plants aan elkaar gekoppeld waarbij voornamelijk gekeken is naar de ligging. Zo is Delfzijl gekoppeld aan de Lubrizolvestiging in Ritterhude (D) en wordt er nauwer samengewerkt op gebied van veiligheid. Boelo: “Een belangrijk element hiervan is de uitwisseling waarbij er collega’s uit Ritterhude audits doen in Delfzijl en omgekeerd. Uit een eerdere uitwisseling met Ritterhude hebben we in Delfzijl inmiddels de procedure en formulieren voor het doen van een Job Safety Analyses van hen overgenomen.” Een ander element is het delen van incidenten en bijna raaks binnen de plants in Europa. De belangrijkste worden besproken op de Europese plant managersmeeting en worden verspreid naar de andere plants. Van de andere plants wordt verwacht dat ze een evaluatie doen of iets soortgelijks ook bij hen voor kan komen en indien van toepassing moeten er verbetermaatregelen genomen worden. Deze worden vervolgens ook weer gedeeld met de andere plants.

Delen op Chemie Park
Binnen het Chemie Park Delfzijl worden incidenten en bijna raaks ook onderling gedeeld en het is dan ook aan de andere plants om hier verbeterpunten uit te halen. “Wellicht is het ook een optie om op het vlak van ‘interne’ HSE-audits nauwer te gaan samenwerken”, oppert Boelo. “Vanuit de audits zullen verbeterpunten naar voren komen en het is ook een goede gelegenheid om van elkaar te leren en ‘best practices’ te delen op het vlak van HSE.”

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?