Subnavigatie

Baanbrekende technologie zet houtsnippers om in hernieuwbare grondstoffen

9 februari 2017

Vijf grote ondernemingen hebben plannen voor het ontwikkelen van een bioraffinaderij op het Chemie Park Delfzijl. Ze hebben daartoe een principeovereenkomst ondertekend. Het gaat om technologiebedrijf Avantium, verf- en chemieconcern AkzoNobel, energiebedrijf RWE, groen nutsbedrijf Staatsbosbeheer en het regionale samenwerkingsverband Chemport Europe. De samenwerking is een belangrijke stap in de regionale ontwikkeling van de biobased economie door de omzetting van biomassa in hernieuwbare grondstoffen, zoals suikers en lignine.  

Tegen de achtergrond van deze ambitie wordt in een proeffabriek het door Avantium ontwikkelde Zambezi-proces in bedrijf genomen. Doel van de installatie is om op een geïntegreerde wijze de technische en economische haalbaarheid van het proces in de industriële praktijk te toetsen. Dit is een essentiële stap in het succesvol opschalen van een technologie van laboratoriumschaal naar commerciële toepassing.

Via dit Zambezi-proces worden houtsnippers met behulp van zoutzuur omgezet in zuivere suikers (glucose) en lignine. Baanbrekend is het feit dat die omzetting al bij kamertemperatuur plaatsvindt en daarmee potentieel kosteneffectiever en duurzamer is. De glucose is bij uitstek geschikt voor de productie van groene chemicaliën en materialen voor de chemische industrie van de toekomst. De zeer energierijke lignine is een prima hernieuwbare brandstof.

Staatsbosbeheer levert de houtsnippers, de belangrijkste grondstof voor de nieuwe fabriek. De snippers komen vrij uit het reguliere duurzame beheer van bos, natuur en landschap. AkzoNobel draagt zorg voor de benodigde infrastructuur, zoutzuur, nutsvoorzieningen en expertise. RWE zal de  grondstoffen voor het proces leveren en het bio-residu uit lignine voor de opwekking van duurzame energie inzetten. Het recent opgerichte Chemport Europe ondersteunt initiatieven ter versterking van Noord-Nederland. Verdere partnerschappen en samenwerkingsverbanden zijn in ontwikkeling.

De geografische, technische en logistieke voordelen van het Delfzijl-gebied zijn een uitstekende basis voor een kostenconcurrerende productie en een stimulans voor de ontwikkeling van de biobased economie.

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?