Subnavigatie

Prima resultaat van voorlopige uitkomst BRZO Inspectie bij chloorfabriek AkzoNobel Delfzijl

21 april 2017 Nouryon MCA Nobian MEB

In de afsluitende bespreking heeft het BRZO-inspectieteam aangegeven, dat men vooralsnog geen overtredingen heeft vastgesteld. Wel constateerde de Inspectie een aantal verbeterpunten, zoals het eerder reageren op roestvorming bij de staalconstructie van de chlooropslag en het hebben van een structureel schilderplan. “Al met al een prima resultaat”, zo stelde clustermanager Hans Bremer, die het definitieve Inspectierapport over enkele maanden verwacht.

Dinsdag 18 en donderdag 20 april is de chloorfabriek van AkzoNobel bezocht door een team van inspecteurs van Sociale Zaken & Werkgelegenheid, de Omgevingsdienst Groningen en de Veiligheidsregio. Het betrof de jaarlijkse inspectie in het kader van het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO). Het aandachtsgebied betrof in eerste instantie de chloorfabriek. Gelet op de integratie van de chloorfabriek en de Monochloorazijnzuurfabriek zijn enkele onderwerpen van laatstgenoemde fabriek ook onderdeel van de inspectie geweest.

De agenda van de inspectie omvatte onder andere de wijze waarop wijzigingen in worden afgehandeld (procedure: Voorstel Tot Wijziging - VTW), het toezicht op de prestaties en de borging van een goede conditie van de installatie (invloed van tijd en slijtage). In dat kader zijn een aantal VTW’s en incidenten nader bekeken en werd de levensduur van pakkingen en materiaalkeuze van leidingen besproken. Tijdens een korte rondgang zijn de chlooropslag en de staalconstructie nader bekeken.

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?