Subnavigatie

Verkeershinder in september en oktober

21 juni 2017

In september en oktober is i.v.m. groot onderhoud maar één brug beschikbaar. Dit zal leiden tot hinder en vertraging.

Rijkswaterstaat en de provincie Groningen treffen voorbereidingen voor de uitvoering van groot onderhoud aan de brug en remmingswerken bij de Zeesluizen. 
Bij de aanpak van de brug, in september en oktober, wordt het complete brugdek vervangen en worden de liggers schoongemaakt en geverfd. Het werk wordt grotendeels vanaf het water uitgevoerd.

Gevolgen wegverkeer

Gedurende deze maanden is één brug geheel gestremd voor al het wegverkeer. Er is dan slechts één brug beschikbaar die geregeld zal openstaan voor de scheepvaart. Dit leidt zonder meer tot hinder en vertraging voor het verkeer.

Momenteel worden mogelijke omleidingsroutes in kaart gebracht om overlast zoveel mogelijk te beperken. Vrachtverkeer van en naar het Chemie Park, via de N362, kan het best gebruik maken van alternatieve routes (richting Klesch en ESD) die later zullen worden aangegeven.

Gevolgen scheepvaartverkeer

De remmingswerken worden in de periode 7 augustus tot 15 september vervangen. De hinder voor de scheepvaart beperkt zich tot twee dagen met elk twee uur oponthoud. De exacte data en tijden van de stremmingen worden via scheepvaartberichten doorgegeven.

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?