Subnavigatie

Contractors meenemen in verhogen veiligheidsbesef

11 juli 2017

AkzoNobel is in Delfzijl een programma op het gebied van Contractor Safety Management (CSM) gestart. Doel is om het besef van risico’s en veiligheid, bij eigen medewerkers én bij die van contractors, te verbeteren. Middelen, zoals taakrisico-analyses en werkvergunningen, zijn niet voldoende. Het gaat vooral om houding en gedrag.  

Het programma richt zich op op het herkennen van riskante handelingen, het bespreken van incidenten, het delen van informatie, het uitwisselen van ‘safety alerts’ en het actief betrekken van contractors bij Behaviour Based Safety, een veiligheidsprogramma waarbij collega’s elkaars gedrag tijdens een klus observeren en bespreken. De frequentie van regulier, onderling overleg in het zogenaamde Contractor Safety Panel, wordt verhoogd.

Belangrijk is vooral hoe mensen zich gedragen. Een werkvergunning is méér dan een stukje papier. Het is een veiligheidsafspraak! Dus draag je de afgesproken veiligheidsmiddelen en voer je het werk overeenkomstig de werkvergunning uit. En durf ‘stop’ te zeggen wanneer je een onveilige situaties ziet en ga daarover de discussie aan. Zo gaan opdrachtgever en –nemer met elkaar om in een open en professionele relatie. Dat moet de veiligheidsprestaties ten goede komen.

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?